Iepenloftspul Wijckel Informatieavond

Informatie avond iepenloftspul donderdag 10 oktober 2019

Ondertussen is de informatieavond over het iepenloftspul geweest. Wat een geweldige opkomst en wat al een mensen die zich hebben aangemeld als vrijwilliger of om mee te spelen in het stuk. 

Tijdens deze avond heeft Romke Gabe Draaijer iets verteld over de verhaallijn van het iepenloftspul. Daarnaast hebben zowel de producent Tryntsje Hospes, als de regisseur Patrick de Vries zich voorgesteld. Wat een enthousiasme bij allen. Er is uitleg gegeven over het ontstaan van het idee om een iepenloftspul in Wijckel te organiseren, er is verteld over de verschillende samenwerkingen, de locatie waar het iepenloftspul gehouden zal worden en de verschillende werkgroepen die werken aan dit iepenloftspul zijn voorgesteld. 

Wil jij je aanmelden als vrijwilliger? Dit kan via vrijwilligers@wikel.nl

De aanmeldperiode voor de audities is verstreken. De mensen die zich hebben opgegeven voor de audities hebben ondertussen bericht gekregen. De audities vinden plaats op dinsdag 19 november en donderdag 21 november.

Wil je op de hoogte blijven van dit alles, blijf ons dan volgen via onze website, of onze facebookpagina iepenloftspul Wijckel 2020, of via onze instagram pagina. Voor de mensen die lid zijn van de dorpskrant de Wikelflecht, hier kunt u ook de laatste nieuwtjes in vinden. Als je vragen hebt, mag er ook gerust contact opgenomen worden. Kijk hiervoor bij de contactgegevens.